Reins Kloster

Reins Kloster

Reins Kloster ligger i Rissa, en times reise fra Trondheim. Historien forteller at Harald Hårfagre tok gården Rein til odel og eie da han la under seg Trøndelag på 870-tallet. 

Selve gården er antakelig over tre tusen år gammel. Nonneklosteret på Rein ble grunnlagt på slutten av 1220-tallet og eksisterte i 300 år. I dag er det 10. generasjon Horneman som eier og driver Reins Kloster. Her produseres håndlaget, økologisk mat og drikke som iskrem, brus, øl og akevitt. Gården Rein ligger på et høydedrag i et flatt jordbrukslandskap med utsyn over Trondheimsfjorden. Gården omtales først i Harald Hårfagres saga (konge fra rundt 865 til rundt 933), men anntagelig er gården mye eldre. Gårdsnavnet og beliggenheten, samt funn av gravhauger og røyser tyder på at Rein kan være en av de tidligst bosatte trøndelagsgårdene fra bronsealderen for omlag 3000 år siden. I dag er Hans H. Horneman eier og driver Reins Kloster. Hovedproduksjonen er økologisk melk med en kvote på 360 000 liter. Gården består i tillegg av rundt 600 mål dyrket jord og en god del skog og utmark. Det nye fjøset som ble bygget i 2002 er et såkaldt kaldtfjøs d.v.s at det ikke er isolert. Innredningen er stort sett av tre som ble laget av en gårdbruker i Rissa, Knut Byberg. Melkeroboten var den første på Fosen. På den tiden var det ikke mange i drift i Norge. Idag er Rissa en av de kommunene som har flest melkroboter. Nåværende eier opplever økologisk drift som viktig og mener at driftsformen har en merverdi i seg selv. Dette i tillegg til å dyrke mat.

Reins Kloster logo
Reins Kloster er tilgjengelig her:
klikk for kontaktinfo