Lom Bryggeri

Lom Bryggeri

Lom bryggeri produserer øl under merkevara Lomb.

Vi bryggjar lagerøl, som i størst mogleg grad skal ha lokal tilknytning enten det gjeld bruk av råvarer, historie eller geografi. Lom bryggeri har produksjonslokale i det som tidlegare var låven på driftsbygninga i Grjotheim i Lom.

Lom Bryggeri logo
Lom Bryggeri er tilgjengelig her:
klikk for kontaktinfo